Pagdating ng espanol sa pilipinas

Rated 4.92/5 based on 988 customer reviews

Mga pag-abuso ng mga tropang Amerikano Ginamit ng mga pwersang US ang iilan sa mga pinakamarahas at di-makataong mga taktika na target hindi lamang ang mga mandigirmang Pilipino kundi mismo ang mga ordinaryong sibilyan.

Isa sa mga pinakatampok na paglabag ng mga sundalong Amerikano sa karapatang pantao ang tintawag na “” kung saan sinumang makita ay maaaring barilin ng mga Amerikano.

Ginawa ito bilang pagganti sa tagumpay ng mga rebolusyonaryong Pilipino laban sa mga sundalong Amerikano na nakahimpil sa bayan ng Balangiga, Samar kung saan 48 sa 74 kataong tropa ang kanilang nalipol.

Notoryus ang mga Amerikano sa sistematikong paggamit ng iba’t ibang anyo ng pagtotortyur sa mga nabihag na Pilipino.

Matagal nang pinagtakpan ng mga Amerikano ang malagim na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano, at kakambal nito ang magiting na paglaban ng mga makabayang Pilipino.

Sa halip ay pinapalaganap ang larawan ng mga Amerikano bilang tagapagligtas at nagbigay ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino.

Idineklarang tapos na ang digmaan ni US Pangulo Theodore Roosevelt nang madakip ang liderato ng Unang Republiko ng Pilipinas sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo noong Hulyo 4, 1902.

Ngunit nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Pilipino sa iba’t ibang panig ng bansa, at lalo na ng mga Moro sa Mindanao, hanggang sa taong 1916.

Leave a Reply